חברי המקהלה

סופרן

אבנר לאה,  ברנר תמי, בן-דוד יערה, דקל אטי,  זיונצה מריאט, חדש מירה, סמטנה עידית, פבל רות, סילברמן אלין, פלצמן הילרי ,פת חני, תלמי שירלי,

אלט

הכט גבריאלה, ינקו בת שבע, לוי זיוה, מרגלית ענת, מרי טניה, פזי רותי, פרי ענת, צימר טובה, קיגל שושנה, רומנוב אירה, שמידט לינה

 טנור

אברהם יובל, אורג יוסי,  חרונטמן אלכס, נחליאל רועי,  פלם שלמה, פרץ שמואל, קימל גדי

בס

אייזנברג יואב , ארזי עמי ,ווקס אבי, לבשטיין גד, סקס אלי,  שפירא יעקב