מנצחי המקהלה בעבר

איתן (אוטו) לוסטיג

 ג'ו פרידלנד

סטנלי ספרבר

אהרון חרל"פ

דן פוגל

 מיכאל שני

סטיבן סלואן  1988-1990

 רונן בורשבסקי