רפרטואר

אורף קארל

כרמינה בוראנה

    • 2013
    • עמוס ד. בועזסון
    • הסימפוניטה הישראלית באר-שבע
    • 1